450 jaar Scheele’s in Nederland

Geschiedenis

 

Bekende Scheele's uit de geschiedenis

Joachim Scheel(e) (1531-1606)
Zweeds Rijksadmiraal

Joachim is waarschijnlijk geboren in Tribsees in Noord Duitsland en is een broer van Johannes, die bekend staat als predikant te Wiek (Eiland Rűgen) en als de vader van Hendrick wordt genoemd (de naamgever van de familievereniging mr Hendrick Scheele). Zoals bekend wisselde de omgeving van Tribsees nogal eens van “eigenaar”, vandaar de belangrijke functie in dienst van het Zweedse koningshuis in de oorlogen in dat deel van de Oostzee. Joachim heeft ook handelsreizen naar West Europa – de Hanzeroute – gemaakt als koopvaardijkapitein. Er bestaat dus een kans dat “neef”  Hendrick via deze weg in Zeeland is beland.

 

Carl Wilhelm Scheele (1742 Stralsund – 1786  Koping Zweden); een bekende scheikundige

Carl Wilhelm wordt in een adem genoemd met 2 bekende chemici uit die tijd: Priestly en Lavoisier. Hij geldt als de ontdekker van o.a. zuurstof en chloor.

Ook is het mineraal scheeliet  naar hem genoemd.

Carl Wilhelm Scheele is vooral bekend als een Zweeds wetenschapper, omdat Stralsund bij zijn geboorte Zweeds was. Zo is hij ook later in Zweden terecht gekomen. Veel apotheken zijn daar naar hem genoemd. In Stralsund (Noord-Duitsland) is zijn geboortehuis –het Scheele Haus – bewaard gebleven. In K”oping (Zweden) staat een standbeeld van hem.

De Scheele’s en Weleveld in Overijssel

Sweder II (1569-1639) geldt als een van de prominentste eigenaren van Weleveld. Omdat hij ook eigenaar werd van het onder Ochtrup gelegen huis Welbergen, waar hij is overleden, noemde hij zich Schele van Weleveld en Welbergen.

Gedurende 40 jaar, namelijk van 1593-1623 en vervolgens van 1629 – 1637, hield hij een dagboek bij dat in totaal 1822 in een kriebelig handschrift geschreven pagina’s omvat. het dagboek beschrijft allerlei zaken en voorvallen in Oost-Nederland, Munsterland en Niedersachsen en heeft daardoor een grensoverschrijdend karakter. Voor informatie over Weleveld en eigenaren zie http://www.weleveld.com/.

 

De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...