450 jaar Scheele’s in Nederland

De vereniging

Na regelmatige contacten met de Duitse zusterverenigingen in de omgeving van Bielefeld besloten de Nederlandse Scheele’s in een te Terneuzen gehouden reünie, op  10 september 1983, tot oprichting van een eigen familievereniging. De eerste reünie heeft in mei 1982 plaatsgevonden.

De naam: Mr Hendrick Scheele, omdat de meeste Nederlandse Scheele’s nakomelingen van Hendrick bleken te zijn.

Uit de relatie met de Duitse verenigingen is veel informatie voortgekomen, met name door het vele werk dat de inmiddels overleden Ir. Max Scheele op genealogisch terrein heeft verricht. Max heeft veel in kaart gebracht waarop de vereniging kon doorborduren.

De activiteiten van de vereniging betroffen in het begin vooral onderzoekswerk om de genealogische gegevens van de leden en hun relaties in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in het in 1996 verschenen boek: "De geslachten Scheele"

De huidige activiteiten bestaan uit het verder onderzoeken en aanvullen van deze gegevens en het bevorderen van de genealogie in het algemeen. Verder het organiseren van familiebijeenkomsten en het uitgeven van een eigen periodiek, "De Cronijck".

Het lidmaatschap is toegankelijk voor iedereen die de achternaam Scheele, Scheel of andere varianten in de schrijfwijze heeft. Men kan ook lid worden als de moeder of grootmoeder de achternaam Scheele heeft. Partners van bovengenoemden zijn automatisch lid. De details, de rechten en de plichten van de leden en het bestuur zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement.

Ieder jaar is er tenminste één reünie, tevens de algemene ledenvergadering, gepland. Het ene jaar in Zeeland (waar nog steeds de meeste Scheele’s wonen); het andere jaar elders. Meestal in Zuid West Nederland.

Momenteel telt de vereniging 150 leden.

Iedereen met de naam Scheele kan lid worden van vereniging Mr. Hendrick Scheele.  De contributie voor een jaarlang lidmaatschap is € 20,- , hiermee heeft u toegang tot informatie over 450 jaar Scheele’s in Nederland en ben u van harte welkom op de jaarselijk reunie.

De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...