450 jaar Scheele’s in Nederland

het boek "De Geslachten Scheele"

In 1996 is door de Familievereniging Mr Hendrick Scheele het boek "De Geslachten Scheele" uitgegeven. De inleiding van het boek vermeldt: "dit boek is veel meer dan een geslachtsregister en ook meer dan een verslaglegging van de activiteiten van de familievereniging mr. Hendrick Scheele. Het boek wil een impressie zijn van de verbondenheid van de dragers van de naam Scheele, Scheelen, Scheel, Schele of Schel met hun voorgeslacht, waarvan in akten, brieven en oorkonden gewag wordt gemaakt".  

De oplage bedroeg 250 exemplaren.Het boek was snel uitverkocht. Ondanks dat er vraag bleef naar het boek is het niet meer opnieuw uitgegeven. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste en bijgewerkte genealogisch gegevens en verhalen, opnieuw uit te brengen. Het boek is  gepresenteerd in 2018, het jaar waarin de familievereniging 35 jaar bestond.

In het boek zijn naast genealogische gegevens ook verhalen over Scheele's opgenomen.

De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...