450 jaar Scheele’s in Nederland

Scheele's in Nederland

Hendrick Scheele was volgens enkele onderzoekers chirurgijn in het leger van Prins Maurits in de 80-jarige oorlog. Hij was volgens die lezing een van de huurlingen uit het toenmalige Duitsland. 

De onderzoekers hebben van zijn directe afstammelingen alle gegevens kunnen achterhalen. De herkomst van Mr. Hendrick zelf is niet met zekerheid aangetoond. Aangenomen mag worden dat hij, zoals alle gevonden Scheele?s , uit de omgeving van Stralsund komt. Dit was in die tijd een belangrijke Hanzehaven aan de Oostzee, waarmee ook de Zeeuwse steden handel dreven. 

Dit alles leiden we af van de resultaten van het door ir. Max Scheele  gedane onderzoek naar de eerste Scheele?s. De Duitse zustervereniging gaan in hun aannames, naar aanleiding van het werk van Max, zelfs terug naar de tijd van Karel de Grote. Volgens de in 1987 overleden Max zou Hendrick in de genealogische reeks passen van Scheele's uit de plaats Tribsees bij Stralsund.

Zolang deze link niet is bewezen gaat de vereniging voor de Nederlandse tak niet verder terug dan 1580.

De kinderen van Hendrick bleven in Zeeland wonen en vooral in Zeeuws Vlaanderen. Vanuit die gegevens zijn omstreeks 1700 vier zogenaamde stamvaders te onderscheiden. Hendrick, Jan, Jacob en Cornelis. Alle door de vereniging MR  HENDRICK SCHEELE gedane onderzoeken in gemeentearchieven en kerkdossiers hebben van bijna alle in Nederland wonende Scheele's een directe afstammingslijn naar een van deze stamvaders opgeleverd.

De vereniging heeft vastgesteld dat er nu ongeveer 500 volwassen Scheele's in Nederland wonen. Daarvan zijn er 130 lid van de vereniging. Van deze leden is de afstammingslijn naar de stamvaders in kaart gebracht. Dit genealogisch onderzoek is een van de taken van de vereniging, naast het organiseren van activiteiten voor de leden en het uitgeven van een eigen periodiek, de CRONIJCK.

De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...