450 jaar Scheele’s in Nederland

genealogisch gegevens

Wij stellen het op prijs onderstaande gegevens, ter aanvulling of verificatie van ons genealogisch archief,  van u te mogen ontvangen. Alle verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor ons stamboomonderzoek.

* Deze velden s.v.p. altijd invullen.

Uw kinderen uit dit huwelijk geboren:  (voornamen, geboorteplaats en datum)
Gegevens van uw ouders
Kinderen uit dit huwelijk/broers en zussen:  (voornamen, geboorteplaats en datum)
Gegevens van de ouders van uw echtgeno(o)t(e):
Gegevens Welke u moeilijk kunt verkrijgen behoeven niet te worden ingevuld.

genealogisch gegevens

Heeft U al eens zelf een stamboomonderzoek gedaan?:


De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...