450 jaar Scheele’s in Nederland

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier familievereniging Mr. Hendrick Scheele

Wij danken u voor uw inschrijving als lid van onze familievereniging. Uw aanmelding wordt door ons schriftelijk bevestigd. In deze bevestiging wordt tevens uw lidmaatschapsnummer vermeld.

 

Aanmeldingsformulier


De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...